Tánczos Enikő
EGYÉNI VÁLLALKOZÓ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

2018.

 

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Jelen Általános Szerződési Feltételek („ÁSZF”) a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, és a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény, az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Kormány rendelet valamint a hatályos egyéb vonatkozó jogszabályok figyelembe vételével készült. TÁNCZOS ENIKŐ EGYÉNI VÁLLALKOZÓ üzemelteti a www.lamindra.hu weboldalt.

Kérjük látogatóinkat, hogy a www.lamindra.hu weboldal használatát megelőzően olvassák el használati feltételeinket.

AMENNYIBEN A HASZNÁLATI FELTÉTELEINKKEL A LÁTOGATÓINK NEM ÉRTENEK EGYET, KÉRJÜK, NE HASZNÁLJÁK A WEBOLDALT!

A www.lamindra.hu weboldal használatával ön automatikusan elismeri az alábbi szerződési feltételeket.

TÁNCZOS ENIKŐ EGYÉNI VÁLLALKOZÓ által forgalmazott termék(ek) megrendelésével a vásárló jelen Általános Szerződés Feltételeket tudomásul veszi és magára nézve kötelezőnek fogadja el.

1.§ cégadatOK

A Kereskedő neve: TÁNCZOS ENIKŐ EGYÉNI VÁLLALKOZÓ
A Kereskedő képviselője: TÁNCZOS ENIKŐ
A Kereskedő székhelye: 2100 Gödöllő, Őz utca 11/2.
A Kereskedő levelezési címe: 2100 Gödöllő, Őz utca 11/2.
A Kereskedő nyilvántartási száma: 44555446
A Kereskedő adószáma: 67263156-1-33
A Kereskedő KSH számjele: 67263156-9602-231-13
A Kereskedő internetes honlapjának címe: www.lamindra.hu
E-mail: kerdes@lamindra.hu
Tárhely szolgáltató: w6 Info Bt.
Tárhely szolgáltató székhelye: 6720 Szeged, Arany János utca 7.

2.§ FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

 • Kereskedő: TÁNCZOS ENIKŐ EGYÉNI VÁLLALKOZÓ

 

 • Vásárló: Aki TÁNCZOS ENIKŐ EGYÉNI VÁLLALKOZÓ www.lamindra.hu weboldalát, regisztrációt követően használja és/vagy a weboldalon keresztül terméket rendel vagy vásárol.
 • Futár: A vásárolót a Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság segítségével szolgáljuk ki.

 

 • Fogyasztó: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1.§ 3. pontjában foglaltak szerint a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

3.§ ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

 • A Kereskedő webáruházában található termékeket telefonon, e-mailen vagy interneten keresztül vásárolhatja meg.

 

 • A Kereskedő webáruházában történő vásárlás feltétele a vásárló érvényes regisztrációja. A regisztrációval a vásárló egyidejűleg elismeri azt is, hogy a jelen ÁSZF rendelkezéseit ismeri, azt elfogadja és magára nézve kötelezőnek tekinti.
 • Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény – a továbbiakban Ektv. – 5. § (2) bekezdése alapján tájékoztatjuk, hogy az internetes áruházon keresztül megkötött elektronikus szerződés nem tekinthető írásba foglalt szerződésnek, így az nem kerül iktatásra, és későbbiekben papír alapon nem hozzáférhető, a szerződés tartalma azonban a vásárlónak küldött elektronikus visszaigazoló leveleinkből rekonstruálható.

 

 • A szerződés nyelve magyar.
 • A vásárló tudomásul veszi, hogy a www.lamindra.hu webáruházában történő érvényes regisztráció, valamint véglegesített megrendelés (vételi ajánlat) és annak a kereskedő részéről történt visszaigazolása által érvényes adásvételi szerződés jön létre, mindezekre figyelemmel az érvényes regisztrációt követő megrendelés véglegesítése olyan nyilatkozat, amely fizetési kötelezettséget von maga után. A véglegesítő gombfunkció aktiválását megelőzően a webáruház honlapján a szöveges részben a „FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGGEL JÁRÓ MEGRENDELÉS” felirat jelenik meg.

 

4.§ REGISZTRÁCIÓ ÉS MEGRENDELÉS FOLYAMATA (TECHNIKAI LÉPÉSEK)

 • Amennyiben a vásárló a kereskedő webáruházában nincs még regisztrálva, a vásárlást megelőzően pontos adatok megadásával ki kell töltenie a regisztrációs űrlapot.

 

Az alábbi adatok megadása szükséges a regisztrációhoz:

 • teljes név
 • elérhetőségei (telefonszáma és e-mail címe)
 • jelszó
 • számlázási adatok: számlázási név
 • számlázási cím (irányítószám, település, utca és házszám)
 • esetlegesen: bankkártya adatok

 

 • A vásárló regisztrációja során megadott téves adatokért, az azokból adódó károkért – a hibás adatokból eredő esetleges téves teljesítésért – semmilyen formában nem vállalunk felelősséget.
 • A regisztrációs adatok kitöltését követően a vásárló az Általános Szerződési Feltételek és Adatkezelési Tájékoztató átolvasását és elfogadását külön-külön jelöléssel („pipa” formájú ikon megjelenésével) igazolja.

 

 • Mindezeket követően a „Regisztráció indítása” gombfunkcióra történő kattintással a vásárló véglegesíti a regisztrációját.
 • Az informatikai rendszer a véglegesített regisztrációról a megadott e-mail címre linket tartalmazó levelet küld. A linkre történő kattintással aktiválható a regisztráció. Az így aktivált, azaz érvényes regisztrációt követően a webáruházba való belépés a kitöltött adatlapon megadott e-mail címmel, illetve a jelszó megadásával történik.

 

 • A webáruházban történő böngészés során lehetőség van szűkíteni a termékeket a megfelelő paraméterre kattintással.
 • A „Kosárba” gombfunkció melletti négyzetbe beírással meghatározható a vásárolni kívánt darabszám, majd a gombfunkcióra való kattintással a termék a kosárba kerül.

 

 • A kosár tartalma akosárikonra való kattintással nyomon követhető. Ugyanitt az „X” funkcióra kattintva a kosár tartalma törölhető.
 • A kosárba tett termékek megrendelése a „Kassza” gombfunkcióra kattintással történik.

 

 • A „Rendelés” funkciót követően a vásárló átkerül a „Kosár” oldalra, ahol a termék darabszáma törölhető és újraírható, ezáltal módosítható, majd az „OK” funkcióra kattintással az új, átírt darabszámmal frissül a kosár tartalma. Minden megvásárolni kívánt, kosárba tett tétel mellett „X” jelölésre, majd felugró „OK” funkcióra kattintással törölhető a kosárból a kosárba tett tétel, illetve egyidejűleg frissül a kosár tartalma.

 

 • Az adatbeviteli hibákra a szerződéses nyilatkozat elküldését megelőzően történő azonosításához és kijavításához ezen törlésre és kijavításra lehetőséget adó funkciók megjelenítésével kívánjuk felhívni a figyelmét. Amennyiben a regisztrációját hibás adatokkal adta meg kérjük, hogy a regisztrációját ismételje meg a helyes adatokkal.
 • Tájékoztatjuk, hogy amennyiben megrendelését tévedésből vagy téves tartalommal adta le, mielőbb jelezze azt a kerdes@lamindra.hu e-mail címen, ahol mihamarabb megtesszük a szükséges lépéseket a megrendelése törlése vagy kijavítása érdekében.

 

 • Az Ektv. 6. § (2) bekezdésének megfelelően tájékoztatjuk, hogy megrendelésének megérkezését elektronikus úton haladéktalanul visszaigazoljuk. Amennyiben a visszaigazolás a vásárló megrendelésének elküldésétől számított, – a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, – de legkésőbb 48 órán belül a vásárlóhoz nem érkezik meg, abban az esetben a vásárló mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól.

5.§ TERMÉKEK, ÁRAK, KÖLTSÉGEK

 • A weboldalon található termékek jellemzőit a konkrét termék mellett, a termék információs oldaláról tudhatja meg részletesen. A weboldalon az egyes termékek mellett megjelenített képek esetenként illusztrációk, a termék tényleges kinézete ettől eltérhet.

 

 • A mindenkori vételár, – vagyis az áruért a fogyasztói forgalomban fizetendő bruttó ár – az információs oldalon az áru mellett található.
 • A kereskedő nem felelős a weboldalon található árazási vagy egyéb adatbeviteli hibákért és fenntartja a jogot a félreértésen alapuló megrendelések törlésére. A kereskedő az árváltoztatás jogát fenntartja. A webáruházban feltüntetett vételár magában foglalja az ÁFA összegét.

A vételár kifizetésének módjai:

 • előre utalással
 • bankkártyával SumUp fizetési linken keresztül
 • futár általi szállításkor utánvétellel (készpénzben)

 

 • Amennyiben a vásárló a termék vételárát előre utalással kívánja kiegyenlíteni, kérjük, hogy a vételárat TÁNCZOS ENIKŐ EGYÉNI VÁLLALKOZÓ K&H Bank Zrt. -nél vezetett 10400494-50526887-74901000 sz. bankszámlájára fizesse meg.
 • A vásárló kötelessége a vételár választott fizetési mód szerinti megfizetése. A választott fizetési módtól a vásárló csak a kereskedő előzetes hozzájárulásával térhet el. Amennyiben a kiszállított termék vételárát a vásárló nem tudja megfizetni, vagy az áru a kereskedőnek fel nem róható okból nem adható át, a vásárló köteles a kereskedőnek megfizetni a megrendeléssel és szállítással kapcsolatos költségeit.

 

 • A „Raktáron nem lévő termék” esetén a feltüntetett árak és szállítási idők tájékoztató jellegűek.
 • Átvételkor a vásárló kötelessége a termék ellenőrzése a futár jelenlétében. Amennyiben a vásárolt termékkel kapcsolatban mennyiségi és/vagy minőségi kifogás áll fenn, azt a helyszínen írásban rögzíteni kell. A csomag átvételét követően utólagos reklamációt hiányzó vagy sérült tételre hivatkozva nem fogadunk el!

 

6.§ Kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás

 • A kereskedő szavatossági és jótállási felelősségére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Kormány rendelet, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendeletben foglaltak az irányadók.

 

 • A kereskedő a nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni, amelyben rögzíti a vásárló nevét, címét, valamint nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a jegyzőkönyvben rögzített adatainak a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendeletben meghatározottak szerinti kezeléséhez, a vásárló és a kereskedő közötti szerződés keretében eladott ingó dolog megnevezését, vételárát, a szerződés kereskedő általi teljesítésének időpontját, a hiba bejelentésének időpontját, a hiba leírását, szavatossági vagy jótállási igénye alapján a fogyasztó által érvényesíteni kívánt jogot, továbbá a szavatossági vagy jótállási igény rendezésének módját vagy az igény, illetve az az alapján érvényesíteni kívánt jog elutasításának indokát.
 • A jegyzőkönyvnek tájékoztatást kell tartalmaznia arról, hogy fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

 

 • A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani. A jegyzőkönyvről a fogyasztó kérésére a kereskedő tartós adathordozón másolatot biztosít.
 • A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet 4. § (6) bekezdése szerint a kereskedő a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényéről felvett jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított 3 (három) évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.

 

 • A szavatossági vagy jótállási igény bejelentése nem minősül a fogyasztóvédelemről szóló törvény szerinti panasznak.

KELLÉKSZAVATOSSÁG:

 • A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:157. § (1) bekezdése szerint, a kereskedő hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a kereskedő, ha a jogosult (vásárló) a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett. A hibás teljesítési vélelem szerint a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő 6 (hat) hónapon belül a fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. A teljesítéstől számított 6 (hat) hónapon belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a vásárló igazolja, hogy a terméket a kereskedő nyújtotta. A teljesítéstől számított 6 (hat) hónap eltelte után azonban már a vásárló köteles bizonyítani, hogy a vásárló által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

 • Kellékszavatossági jogok:

Olyan szerződés alapján, amelyben a felek kölcsönös szolgáltatásokkal tartoznak, a kereskedő a hibás teljesítésért kellékszavatossággal tartozik.

 • Kellékszavatossági igénye alapján a jogosult választása szerint:

 

 • kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kereskedőnek – másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak (vásárlónak) okozott érdeksérelmet; vagy
 • az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kereskedő költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kereskedő a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak (vásárlónak) a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

 

 • A kijavítást vagy kicserélést – a dolog tulajdonságaira és a jogosult (vásárló) által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a jogosult (vásárló) érdekeit kímélve kell elvégezni. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
 • Áttérés más kellékszavatossági jogra:

 

A jogosult (vásárló) a választott kellékszavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a kereskedőnek megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a kereskedő adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

 • A hiba közlése:

 

A jogosult (vásárló) a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a kötelezettel közölni. Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén a hiba felfedezésétől számított 2 (két) hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a jogosult (vásárló) a felelős.

 • A kellékszavatossági igény elévülése:

 

A jogosult (vásárló) kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított 1 (egy) év alatt évül el. Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén a fogyasztó kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított 2 (két) év alatt évül el. Ha a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés tárgya használt dolog, a felek rövidebb elévülési időben is megállapodhatnak azonban 1 (egy) évnél rövidebb elévülési határidő ebben az esetben sem köthető ki érvényesen. Nem számít bele az elévülési időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a jogosult (vásárló) a dolgot rendeltetésszerűen nem tudja használni. A dolognak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a kellékszavatossági igény elévülése újból kezdődik. Ezt a szabályt kell alkalmazni arra az esetre is, ha a kijavítás következményeként új hiba keletkezik.

 • Költségviselés:

A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a kereskedőt terhelik. Ha a dolog meghibásodásában a jogosultat (vásárlót) terhelő karbantartási kötelezettség elmulasztása is közrehatott, a szavatossági kötelezettség teljesítésével felmerült költségeket közrehatása arányában a jogosult (vásárló) köteles viselni, ha a dolog karbantartására vonatkozó ismeretekkel rendelkezett, vagy ha a kereskedő e tekintetben tájékoztatási kötelezettségének eleget tett.

Termékszavatosság:

 • Vállalkozás által fogyasztónak eladott ingó dolog (továbbiakban: termék) hibája esetén a fogyasztó követelheti a gyártótól, hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy – ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges – a terméket cserélje ki. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

 

 • Gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója.
 • A gyártó mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy:

 

 • a terméket nem üzleti tevékenysége vagy önálló foglalkozása körében gyártotta vagy forgalmazta;
 • a termék forgalomba hozatalának időpontjában a hiba a tudomány és a technika állása szerint nem volt felismerhető; vagy
 • a termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta.

 

 • Csere esetén a kicserélt termékre, kijavítás esetén a termék kijavítással érintett részére vonatkozó kellékszavatossági kötelezettség a gyártót terheli.
 • Közlési és igényérvényesítési határidők:

 

A fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított 2 (két) hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős. A gyártót a termékszavatosság az adott termék általa történő forgalomba hozatalától számított 2 (két) évig terheli. E határidő eltelte jogvesztéssel jár.

 • Termékszavatosság tulajdonosváltozás esetén:

 

A termékszavatossági jogokat a termék tulajdonjogának átruházása esetén az új tulajdonos érvényesítheti a gyártóval szemben.

JÓTÁLLÁS:

 • Kötelező jótállás csak az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Korm. Rendelet mellékletében felsorolt 10.000 (tízezer) eladási ár feletti tartós fogyasztási cikkre vonatkozik.

 

 • Aki jótállásra köteles, a jótállás időtartama alatt a jogszabályban foglalt feltételek szerint köteles helytállni a hibás teljesítésért. Mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.
 • Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Korm. Rendelet szerinti kötelező jótállás időtartama 1 (egy) év. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

 

 • A jótállás kezdő időpontja a termék fogyasztónak történő átadása, vagy ha az eszközt üzembe kell helyezni és azt a forgalmazó vagy annak megbízottja végzi, akkor az üzembe helyezés napja.
 • Jótállási jogosultság tulajdonosváltozás esetén:

 

A jótállásból eredő jogokat a dolog tulajdonjogának átruházása esetén az új tulajdonos érvényesítheti a jótállást vállaló kötelezettel szemben.

 • A jótállási igény érvényesítése:

 

A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető.

Ha a jótállásra kötelezett (kereskedő) kötelezettségének a jogosult (vásárló) felhívására – megfelelő határidőben – nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított 3 (három) hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

 

A jótállási igény érvényesítésére egyebekben a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredő jogait nem érinti. A jótállásból eredő jogok a jótállási jeggyel érvényesíthetőek. A jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén, a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát – a fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetőek. A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása, a jótállás érvényességét nem érinti. Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet a vásárló, egyébként viszont a vásárlót a jótállásból fakadó jogok a kellékszavatosság és a termékszavatosság által biztosított jogosultságoktól függetlenül megilletik.
7.§ PANASZKEZELÉS

 • A kereskedő a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Kormány rendelet rendelkezései szerint tájékoztatja a vásárlót a panaszkezeléséről. Minden beérkezett reklamációra és panaszra reagálunk és minden általunk, illetve szállítónk által elkövetett hiba vagy probléma esetén a legnagyobb rugalmassággal – vásárlóink érdekeit szem előtt tartva – járunk el.
 • A vásárló a panaszát a kereskedőhöz az alábbi elérhetőségeken tudja benyújtani:

 

A Kereskedő levelezési címe: 2100 Gödöllő, Őz utca 11/2.
E-mail: kerdes@lamindra.hu

 • A kereskedő a vásárlói panasz esetén a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezései alapján jár el. A fogyasztó a kereskedőnek a magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölheti a kereskedővel. A szóbeli panaszt a kereskedő azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a kereskedő a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni. A reklamációt a bejelentést követő 5 (öt) munkanapon belül kivizsgáljuk. Az írásbeli panaszt a kereskedő a panasz kézhezvételétől számított 30 (harminc) napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt.

 

 • A kereskedő a válasz másolati példányát 5 (öt) évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérés esetén bemutatni.
 • A panasz elutasítása esetén a kereskedő írásban tájékoztatja arról a vásárlót, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatás tartalmazza továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatás arra is kiterjed, hogy a vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást. A békéltető testület eljárásában a kereskedőt együttműködési kötelezettség terheli.

 

 • A vásárló a kifogásaival, panaszaival az alábbi szervezetekhez fordulhat:

 

Gödöllő Város Önkormányzata
Gödöllő Város Jegyzője
2100 Gödöllő, Szabadság tér 6.
Telefon: +36-28/529-190
E-mail: pmh@godollo.hu

Pest Megyei Kormányhivatal
Gödöllői Járási Hivatal
Hatósági Osztály 1.
2100 Gödöllő, Kotlán Sándor u. 3.
Telefon: (28) 512-440
E-mail: godollo.hatosag@pest.gov.hu

További információ:
http://www.jaras.info.hu/

 • Békéltető testület:

 

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban. A békéltető testület eljárásának részletszabályait a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 18. § - 37/A. § tartalmazza.

A békéltető testületek felsorolása:

Baranya Megyei Békéltető Testület
Címe: 7625 Pécs, Majorosy Imre u. 36.
Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.
Telefonszáma: (72) 507-154
Fax száma: (72) 507-152
E-mail cím: kerelem@baranyabekeltetes.hu, info@baranyabekeltetes.hu

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-532
Fax száma: (76) 501-538
E-mail cím: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu

Békés Megyei Békéltető Testület
Címe: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775
Fax száma: (66) 324-976
E-mail cím: bekeltetes@bmkik.hu; bmkik@bmkik.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület
Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870
Fax száma: (46) 501-099
E-mail cím: bekeltetes@bokik.hu

Budapesti Békéltető Testület
Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefonszáma: (1) 488-2131
Fax száma: (1) 488-2186
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Csongrád Megyei Békéltető Testület
Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék
Fax száma: (62) 426-149
E-mail cím: info@csmkik.hu

Fejér Megyei Békéltető Testület
Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6.
Telefonszáma: (22) 510-310
Fax száma: (22) 510-312
E-mail cím: fmkik@fmkik.hu; bekeltetes@fmkik.hu

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület
Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217
Fax száma: (96) 520-218
E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.
Ügyintézés helyszíne: 4025 Debrecen Vörösmarty u. 13-15.
Telefon: 06-52-500-710, 06-52-500-745
Fax: 06-52-500-720
E-mail cím: bekelteto@hbkik.hu

Heves Megyei Békéltető Testület
Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15.
Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.
Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék
Fax száma: (36) 323-615
E-mail cím: bekeltetes@hkik.hu

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület
Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.
Telefonszáma: (56) 510-610
Fax száma: (56) 370-005
E-mail cím: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület
Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefonszáma: (34) 513-010
Fax száma: (34) 316-259
E-mail cím: bekeltetes@kemkik.hu

Nógrád Megyei Békéltető Testület
Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a
Telefonszám: (32) 520-860
Fax száma: (32) 520-862
E-mail cím: nkik@nkik.hu

Pest Megyei Békéltető Testület
Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240.
Telefonszáma: 06-1-269-0703
Fax száma: 06-1-269-0703
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

Somogy Megyei Békéltető Testület
Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.
Telefonszáma: (82) 501-000
Fax száma: (82) 501-046
E-mail cím: skik@skik.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület
Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180
Fax száma: (42) 420-180
E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu

Tolna Megyei Békéltető Testület
Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.
Telefonszáma: (74) 411-661
Fax száma: (74) 411-456
E-mail cím: kamara@tmkik.hu

Vas Megyei Békéltető Testület
Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Telefonszáma: (94) 312-356
Fax száma: (94) 316-936
E-mail cím: vmkik@vmkik.hu

Veszprém Megyei Békéltető Testület
Címe: 8200 Veszprém, Budapest u. 3.
Telefonszáma: (88) 814-111
Fax száma: (88) 412-150
E-mail cím: info@bekeltetesveszprem.hu

Zala Megyei Békéltető Testület
Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.
Telefonszáma: (92) 550-513
Fax száma: (92) 550-525
E-mail cím: zmkik@zmkik.hu; zmbekelteto@zmkik.hu

 • Európai Bizottság online vitarendezési platform:

A vásárlónak lehetősége van arra, hogy az online vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatos panaszát online vitarendezési eljárás keretében kezdeményezze panasza bíróságon kívüli rendezését. Az online vitarendezést a következő weboldalon kezdeményezheti, valamint szintén ezen az oldalon kaphat részletes tájékoztatást az online vitarendezés lehetőségéről és feltételeiről:

Hivatkozás: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

 • Bírósági eljárás:

Fogyasztó jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

8.§ A VÁSÁRLÁSTÓL VALÓ ELÁLLÁS JOGA

 • Megrendelése során a vásárló élhet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormány rendeletben részletesen rögzített feltétel nélküli elállási jogával. Internetes vásárlások esetén a vásárló a szerződéstől a termék, több termék egyidejű megrendelése, de eltérő időpontokban történő szállítása esetén pedig az utoljára szolgáltatott termék átvételét követő 14 (tizennégy) napon belül indoklás nélkül elállhat, ezt a jogát az említett határidőn belül a 45/2014. (II.26.) 22. § szakasz alapján a 2. számú mellékletben található nyilatkozat-minta felhasználásával, vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja.

 

 • Ezen elállási jogát a szerződés megkötésétől a termék megérkezéséig rendelkezésre álló időben is gyakorolhatja. A vásárló áruátvétel dátumát bizonyítja a postai csomagjegyzék, illetve a futárszolgálat szállítójegyzéke. Elállásnál a kereskedő köteles a vásárló által kifizetett vételár összegét haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzést követő 14 (tizennégy) napon belül visszatéríteni. A vásárlónak visszajáró összeget a vevővel előre egyeztetett fizetési módnak megfelelően térítjük vissza. A vásárló által kifizetett összeget a kereskedő mindaddig visszatarthatja, amíg az elállási jogot érvényesítő vevő a terméket nem küldte vissza, vagy a visszaküldés tényét kétséget kizáróan nem igazolta.
 • A visszaküldött termékeket TÁNCZOS ENIKŐ EGYÉNI VÁLLALKOZÓ nevére és a 2100 Gödöllő, Őz utca 11/2. címre kérjük címezni. Utánvéttel vagy portóval visszaküldött csomagokat nem áll módunkban átvenni!

 

 • Felhívjuk a figyelmét, hogy a vásárló viseli az elállás esetén, az áru visszaszolgáltatásával kapcsoltban felmerült közvetlen költséget.
 • Felhívjuk a figyelmét, hogy a kereskedő jogosult az értékcsökkenés miatti levonást alkalmazni, ha a vásárló a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó mértékben használta a terméket.

 

 • Amennyiben a vásárlónak van rá módja a praktikusabb és gyorsabb ügyintézés érdekében ajánljuk, hogy a terméket eredeti, sértetlen állapotban és a csomagolásával együttesen küldje vissza a fenti címre.
 • Tájékoztatjuk, hogy a fogyasztó nem gyakorolhatja az elállás jogát:

 

 • a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
 • olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, a 20. § (2) bekezdésében meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;

 

 • olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;
 • romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
 • olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
 • olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
 • olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;
 • olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;
 • lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
 • hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;
 • nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;
 • lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;
 • a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállás jogát.

 

9.§ SZÁLLÍTÁS

 • A vásárló köteles az átvétel időpontjában a termék külső sérülésmentes csomagolását és a csomagolásban található terméket tételesen ellenőrizni és hiánytalan mennyiségi teljesítés esetén az átvételi elismervényt (számla, szállítólevél) aláírni. Ezt követően mennyiségre vonatkozó reklamációt a kereskedő nem fogad el. A futárnak adott átvételi elismervény aláírásával a vásárló elismeri a sérülésmentes csomag átvételét, és a csomag tartalmára vonatkozó reklamációt kizárólag abban az esetben tudunk elfogadni, ha a hiány vagy sérülés ténye a futár jelenlétében jegyzőkönyvben kerül rögzítésre. A számlát a csomagban helyezzük el, amelyen ellenőrizhetőek a cikkszámok, darabszámok. Az esetleges szállítás közbeni sérülésekkel kapcsolatos reklamációkat csak, a sérülésről felvett jegyzőkönyv birtokában tudjuk kezelni.

 

 • Amennyiben a vásárló bármilyen külsérelmi nyomot vél felfedezni a csomagoláson, a futár jelenlétében bontsa fel a küldeményt, és ellenőrizze le, hogy a csomagoláson belül a termék sérülésmentes és hiánytalan, csak ezt követően írja alá az átvételt. A futár sérült csomag esetén köteles megvárni és elősegíteni a tételes átvételt és átvizsgálást.
 • Amennyiben a vásárló hiányt vagy sérülést észlel kérjük, hogy azt 24 órán belül jelezze az alábbi elérhetőségeken:

A Kereskedő levelezési címe: 2100 Gödöllő, Őz utca 11/2.
E-mail: kerdes@lamindra.hu

 • A kereskedő kiszállítást megelőzően értesítést küld a vásárló részére a kézbesítés várható időpontjáról, a megrendelésben megadott elérhetőségeken. A vásárló felelőssége gondoskodni arról, hogy az adott időszakban a csomag átvételét biztosítsa, vagy a rendelés kiszállítását megelőző 24 órán belül visszajelezzen, ha a szállítás időpontja nem megfelelő számára.

 

 • Amennyiben az áru kiszállítás során a kézbesítés sikertelen, ennek tényéről a futár értesítést hagy, majd legfeljebb egy alkalommal ismét kísérletet tesz az áru kiszállítására. Felhívjuk a figyelmét, hogy a vásárlónak felróható sikertelen kiszállítás költségét a vásárló tartozik viselni.
 • A termékre vonatkozó kárfelelősség és kockázat a vásárlóra akkor száll át, amikor vásárló a megrendelt terméket átvette.

 

 • A szállítás költségei:

A megrendelt terméket kérheted:

FOXPOST CSOMAGAUTOMATÁBA.
Ennek díja:
Előre utalás esetén, vagy bankkártyával SUMUP fizetési linken keresztül: 900 Ft.
Utánvételes csomag esetén 1100 Ft.

HÁZHOZ SZÁLLÍTÁS FOXPOST CSOMAGAUTOMATÁVAL
Ennek díja:
Előre utalás esetén, vagy bankkártyával SUMUP fizetési linken keresztül: 1700 Ft.
Utánvételes csomag esetén 1900 Ft.

Vásárolj minimum 20.000 Ft értékben és ajándékba adjuk a kiszállítás díját!

Hogyanan tudok fizetni?
A megrendelt terméket lehetőséged van készpénzben, bankkártyával SumUp fizetési linken keresztül vagy előre utalással fizetni.
Ezt megrendeléskor tudod kiválasztani.

20.000 Ft, azaz Húszezer forint összegű megrendelés esetén a szállítás költségét a kereskedő állja.

MPL házhoz szállítás SZÁLLÍTÁS :

 • Csomagautomatába, Posta Pontra vagy postára kézbesítve: bruttó 990 Ft/db.
 • Háznál történő kézbesítés esetén: 0-10 kg-ig bruttó 1990 Ft/db.
 • Háznál történő kézbesítés esetén: 10-20 kg-ig bruttó 2990 Ft/db.
 • Háznál történő kézbesítés esetén: 20-40 kg-ig bruttó 5990 Ft/db.

FONTS INFORMÁCIÓ! Bármely MPL szállítási módot választod még hozzáadódik egy egyszeri MPL BESZÁLLÍTÁSI KÖLTSÉG: bruttó 1872 Ft.

10.§ A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA

 • Az interneten történő vásárlás feltételezi a vásárló részéről az internet lehetőségeinek és korlátinak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai adottságokra és a felmerülő hibákra.

 

 • A kereskedő semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt körülményekért, tényekért, bármilyen okból is jelentkeznek vagy következtek be:
 • az interneten küldött és/vagy fogadott, nem a kereskedőtől származó bármilyen adat vagy információ okozta problémákért;
 • az internetes hálózat bármilyen működési hibájáért, ami megakadályozza a webáruház akadálytalan működését és a vásárlást;
 • bármilyen adatvesztésért;
 • bármely a folyamatban alkalmazott szoftver nem megfelelő működésének következményeiért;
 • a szolgáltató hálózatban bármilyen programhiba, rendkívüli esemény vagy technikai hiba következményeiért.

 

11.§ ADATVÉDELEM

TÁNCZOS ENIKŐ EGYÉNI VÁLLALKOZÓ kinyilvánítja, hogy adatkezelési tevékenységét – a megfelelő belső szabályok, technikai és szervezési intézkedések meghozatalával – úgy végzi, hogy az minden körülmények között megfeleljen AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETÉNEK – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: Rendelet) – továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseinek.
Adatvédelmi Tájékoztatónk a weboldalon elérhető.

12.§ Záró rendelkezések

 • Jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekre, valamint a felek jogviszonyára a Polgári Törvénykönyv, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törtvény, a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5) Korm. rendelet, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény, az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Kormány rendelet valamint a mindenkori fogyasztóvédelmi rendelkezések az irányadóak.

 

 • Jelen ÁSZF rendelkezéseit TÁNCZOS ENIKŐ EGYÉNI VÁLLALKOZÓ – a vonatkozó hatályos magyar jogszabályi rendelkezésekkel összhangban – egyoldalúan jogosult megváltoztatni, módosítani és/vagy kiegészíteni. A módosított ÁSZF az internetes honlapon való közzététel napján lép hatályba.
 • TÁNCZOS ENIKŐ EGYÉNI VÁLLALKOZÓ internetes honlapját látogató vásárlók kötelesek rendszeresen tájékozódni jelen ÁSZF módosításai tekintetében. Amennyiben a vásárló jelen ÁSZF módosításának hatálybalépését követően továbbra is látogatja a weboldalt és megrendelést ad le, azt a kereskedő jogosult úgy értelmezni, hogy vásárló az ÁSZF módosítását elfogadta.

 

Gödöllő, 2018. december 1.

 

……………………………………………..
TÁNCZOS ENIKŐ EGYÉNI VÁLLALKOZÓ

 

2. melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez
- elállási/felmondási nyilatkozatminta -

 

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

 

Címzett:

TÁNCZOS ENIKŐ EGYÉNI VÁLLALKOZÓ
Székhely: 2100 Gödöllő, Őz utca 11/2.
Nyilvántartási száma: 44555446
Adószáma: 67263156-1-33

Alulírott/ak………………………………………………………….kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

A fogyasztó(k) neve: …………………………………………………………………………….

A fogyasztó(k) címe: ……………………………………………………………………………..

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén) ……………………………….

Kelt: